Ładuję...

Regulamin

REGULAMIN SYSTEMU INTERNETOWEGO
DO OPTYMALIZACJI I ZAMÓWIEŃ
eRozrys Eko-Płyta Sp. zo.o.


1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE, WSTĘP


1.1.     System internetowy eRozrys Eko-Płyta, który działa pod adresem http://erozrys.ekoplyta.com.pl/pl/profile/login, prowadzony jest przez firmę Eko-Płyta Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczewie, ul. Ogrodowa 14a, 64-000 Kościan.
1.2.    Administratorem danych osobowych jest Eko-Płyta Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczewie, ul. Ogrodowa 14a, 64-000 Kościan.
1.3.    Regulamin określa zasady realizowania usług w systemie internetowym eRozrys Eko-Płyta Sp. z o.o.


2.    ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU


2.1.    System internetowy eRozrys Eko-Płyta, służy do dokonywania zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych wraz z materiałami podlegającymi obróbce, przeznaczonych dla szeroko rozumianej branży stolarskiej.

2.2.    Dokonywanie zakupów w systemie internetowym Eko-Płyta zarezerwowane jest wyłącznie dla osób pełnoletnich prowadzących działalności gospodarcze w branży stolarskiej. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby wcześniej zarejestrowane w systemie eRozrys Eko-Płyta, i przesłanie zamówienia.
2.3.    Złożenie zlecenia optymalizacji jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta.
2.4.    Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone zlecenie, tj. wybrany materiał (płyta meblowa), wybrane obrzeże (ABS, PCV) i jej parametry, wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania. Eko-Płyta nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zlecenia.
2.5.    Zarejestrowany klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby optymalizacji systemu. Optymalizacje wykonywane w systemie internetowym eRozrys Eko-Płyta służą wyłącznie do finalnego złożenia zamówienia na usługę i okleinowania płyt meblowych w firmie Eko-Płyta.
2.6.    Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys Eko-Płyta.
2.7.    W przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys Eko-Płyta, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży, administrator ma prawo czasowego cofnięcia użytkownikowi dostępu do systemu internetowego eRozrys Eko-Płyta, do momentu wyjaśnienia braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie.
2.8.    Przyjęcie przez system internetowy eRozrys Eko-Płyta każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem      e-maili wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika firmy Eko-Płyta.
2.9.    Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego akceptacji poprzez dokonywanie kolejnych, bezpłatnych optymalizacji.
2.10.    Składając i akceptując zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu internetowego eRozrys i akceptuje jego postanowienia.
2.11.    System internetowy eRozrys Eko-Płyta przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele          i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.12.    Dokonywanie optymalizacji w systemie internetowym eRozys Eko-Płyta możliwe jest przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Wynik optymalizacji będzie prezentowany w czasie do 10 minut od przesłania zamówienia do optymalizacji. Firma Eko-Płyta zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu optymalizacji, a także czasowego wyłączenia możliwości dokonywania optymalizacji.
2.13.    Firma Eko-Płyta zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
2.14.    Zamówienia w systemie internetowym eRozrys Eko-Płyta są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zleceń należy składać w języku polskim. Oferta systemu internetowego eRozrys Eko-Płyta obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.15.    Eko-Płyta do każdego zamówienia, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
2.16.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.


3.    WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY TOWARÓW


3.1.    Klient ma prawo wybrać jedną z następujących form zapłaty zamówionego towaru:
•    Gotówką w  Dziale Obsługi Klienta w siedzibie firmy Eko-Płyta.
•    Kartą płatniczą w  Dziale Obsługi Klienta w siedzibie firmy Eko-Płyta.
•    Przelewem – jeśli taka forma została uzgodniona indywidualnie pomiędzy klientem a Eko-Płytą.
3.2.    Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zapłacie.
3.3.    Klient ma prawo wybrać jeden z następujących form dostawy zamówionego towaru:
•    odbiór osobisty w siedzibie firmy Eko-Płyta;
•    dostawa za pośrednictwem transportu Eko-Płyta ( koszt transportu należy ustalić z Działem Obsługi Klienta).
3.4.    Eko-Płyta starać się będzie realizować zamówienia najpóźniej w terminie od 3 do 5 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia z zastrzeżeniem pkt 2.12 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień. Istnieje możliwość wykonania usługi EKSPRES (24h) za dodatkową opłatą.
3.5.    W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma obowiązek do sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem. Jeżeli wykonany przedmiot zamówienia nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić odbioru produktu i złożyć protokół reklamacji u uprawnionego pracownika Eko-Płyty.
3.6.    Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania) oraz ilościowe po odbiorze z magazynu lub po dostawie nie będą uwzględniane.
3.7.    Przewidywany czas dostawy oraz jej koszt określony jest w opisie produktu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.
3.8.    W celu usprawnienia procesu realizacji zleceń w systemie internetowym eRozrys Eko-Płyta Klient informowany jest w swoim profilu jaki tworzy podczas rejestracji  o statusie zamówienia. W ramach profilu Klienta systemu internetowego eRozrys Eko-Płyta każdy Klient będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e- mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.


4.    REKLAMACJE I GWARANCJE


4.1.    Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w Eko-Płyta. Klient powinien zgłosić niezwłocznie reklamację nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru towaru.
4.2.    W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien dostarczyć przedmiot zlecenia na adres firmy Eko-Płyta widniejący na paragonie lub fakturze.
4.3.    Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
4.4.    Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Eko-Płytę reklamowanego produktu i zgłoszenia reklamacyjnego wskazującego na konkretne wady produktu.
4.5.    W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
4.6.    Produkt wycofany z produkcji, wyprzedażowy, promocyjny, przeceniony nie podlega reklamacji po wykonaniu usługi.5.    OCHRONA DANYCH


5.1.    Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez firmę Eko-Płyta Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczewie, ul. Ogrodowa 14a, 64-000 Kościan., NIP 698-16-64-032 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).
5.2.    Dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
5.3.    Dane osobowe Klientów chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
5.4.    Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator systemu internetowego eRozrys Eko-Płyta.
5.5.    Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub         wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


6.1.    Eko-Płyta Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczewie, ul. Ogrodowa 14a, 64-000 Kościan zastrzega sobie prawo do:
•    wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys Eko-Płyta,
•    wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys Eko-Płyta,
•    przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
•    Eko-Płyta zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów.
•    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
•    umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i  w języku polskim.
6.2.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Eko-Płyta Sp. z o.o.© neronIT Sp. z o.o. wszystkie prawa zastrzeżone